Set of 4: Czech Christmas Postcards with Children

Auction:
Ebay Listing

Stock #: 815945
Type: Postcard
Era: Continental Chrome
Postmark: 1964
PM State: Czechoslovakia
Size: 4" x 5.75" (10.25 x 15 cm)
Other Categories:

Print

Front:
**** ** H.Z. ** *- H-Z-

Back:
ČESKOSLOVENSKO RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 30h A PERNŠTEJN wl sodin JAROSLAV SVAD 8.HOUSA Pazi Maris Palihan Favori al OZ-61 IIX 3 halmannen 11 5961 10-471-0-15 Kčs 0,30 Kolorovaná kresba K. Skály KOŠICE ČESKOSLOVENSKO U23 Ing. Vladinue Fryell Thalmanova i ll Praha - Bubence 21 XIT. Piso 1 Pan 10-500-0-7 Kčs 0,50 RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Kramné prosita' sva'tkü va nočních a vše nejlepse v novem roce Vain a vari manzelce were the preje Budilové Blarinas Koloreaná kresba H. Zidatlikové P.. Vrily clik pa moviruy a cerejus memelu jo em cas Ravolat moime in podniku & ropenare a malice na I misice Zavolam Jakmile Enolu mit chvichu hely. RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK НАо. OXSNNOTSONSN OS 22-23 a slusern Johody & a vezené vodine lies Tug Vlad Fryal, Målmanove " Prcha 6-Prebencé Kolorovaná kresba H. Zmatlikové 10-510-0-4 Kčs 0,30 KOŠICE KESKOSLOVE VSE M. 7192. Radostne ranoce a mě nejlepší a nevem nove priejo Mim i celé taš sodine Ama Wilforlora Hostelec ni Pab. 390, Meraterjcka ndi ing. W. Pryal Thälmannavard, Praha-Bubenec Kolorovaná kresba H. Zmatlíkové 10-495-0-12 Kčs 0,30