m/s Bolesław Chrobry

Price: $14.95
  

Stock #: 815759
Type: Postcard
Era: Continental Chrome
Country: Poland
Size: 4" x 5.75" (10.25 x 15 cm)
Other Categories:
Additional Details:
Polish Ocean Lines m/s Bolesław Chrobry 7915 tDW - 12 pass. accomm.

Comments & Reviews Print

Front:
BOLESŁAW CHROBRY IDY

Back:
LE Polskie Linie Oceaniczne Polish Ocean Lines m/s BOLESŁAW CHROBRY 7915 tDW – 12 pass. accomm. 22–3238 Foto ,,Ruch” z. 102 I 73 n. 1000 egz. R-46 Cena zł 1,70 + 20 gr na NFOZ BIURO W Y D A WNICZE „RU CH” Wszelkie prawa zastrzeżone fot. J. Uklejewski free of charge

Post a public comment, question or review: