The Narrows of Peoria Lake

The Narrows of Peoria Lake Illinois
Price: $15.95
  

Stock #: 765567
Type: Postcard
Era: Undivided Back
City: Peoria
State: Illinois (IL)
County: Peoria
Publisher: Peoria Souvenir Co.
Postmark: 1905 Aug-10
PM City: Peoria
PM State: IL
Stamp: 1c
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Purchase Scan Send Print