People Enjoying the Beach

People Enjoying the Beach Miami Florida
Price:
 
$14.95

  

Stock #: 761581
Type: Postcard
Era: Chrome
City: Miami
State: Florida (FL)
County: Miami-Dade
Postmark: 1937 Feb-16
PM City: Miami
PM State: FL
Stamp: 1c
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Send Print