Golf Club

Golf Club Miami Beach Florida
Price: $15.95
  

Stock #: 750179
Type: Postcard
Era: White Border
City: Miami Beach
State: Florida (FL)
County: Miami-Dade
Publisher: Asheville Post Card Co.
Postmark: 1923 Feb-28
PM State: R.P.O.
Stamp: 1c
Philatelic Notes: R.P.O.
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Purchase Scan Send Print