The New Larrabee Hospital

The New Larrabee Hospital Bradenton Florida
Price:
 
$15.95

  

Stock #: 750165
Type: Postcard
Era: White Border
City: Bradenton
State: Florida (FL)
County: Manatee
Publisher: Asheville Post Card Co.
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Purchase Scan Send Print