Union Hotel

Price: $15.95
  

Stock #: 749792
Type: Postcard
Era: White Border
City: McPherson
State: Kansas (KS)
County: McPherson
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)
Other Categories:

Purchase Scan Send Print