Categories

Columba Falls, Tasmania

Columba Falls, Tasmania Australia
Price:
 
$15.95

  

Stock #: 717918
Type: Postcard
Country: Australia
Publisher: Richard Gee
Condition: Writing
Postmark: 1905 Dec-4
PM City: Latrobe
PM State: Tasmania
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Purchase Scan Send Print