Categories

Bare Woman Bowing Before Man

Bare Woman Bowing Before Man Risque & Nude
Price:
 
$15.95

  

Stock #: 633414
Postmark: 1914 Oct-6
PM City: Zizkova
PM State: Austria-Hungary
Stamp: 5h
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)
Additional Details:
Wisla Series 90
O panie! panie! Twoja niewolnica ma oczy czyste, jako wiosny brzaski uszanuj wfadce czystosc mego lica, uszanuj wstyd moj! taski! panie! taski!

Purchase Scan Send Print