Milam Bldg

Milam Bldg San Antonio Texas
Price: $4.95
  

Stock #: 24765
Type: Postcard
Era: Linen
City: San Antonio
State: Texas (TX)
County: Comal,Bexar
Publisher: E.C. Kropp Co.
Postmark: 1934
PM City: San Antonio
PM State: TX
Stamp: 1c
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Purchase Scan Send Print