Categories

10 Bud For Fruar

10 Bud For Fruar Marriage & Wedding
Price:
 
$6.95

  

Stock #: 179459
Type: Postcard
Era: Divided Back
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Make an Offer Purchase Scan Send Print
Additional Details:
Du skall, I allt vara din man underdanig. Du dkall, alltid behandla hans barn vanligt, sdarskildt de ha nfatt med sin vaninna. Du skall, vara din man tacksam for allt aven nar du far smorj av honom. Du skall, aldrig begara pengar av honom, eller emottaga sadant, pa det han ma hava mera at sin vaninna. Du skall varda och trosta honom, framforallt da han har ondt i harfastet. Du skall, aldrig begara nya klader, utan alltid lappa de gamla. Du Skall, ej tillbedja nagon annan an honom allena. Du skall, alltid satta fram det basta at homon och noja dig sjalv med vattensoppa. Du skall, ej vara svartsjuk nar han far besok av sin vaninna, utan alltid behandla henne vanligt. Du skall, arbeta i ditt anletes svett med evatt eller somnad for ditt och din mans dagliga brod pa det han ma kunna njuta av livet.