Categories

Karenza Apartments

Karenza Apartments Miami Beach Florida
Original:
Sold

Stock #: 596328
Type: Postcard
Era: Linen
City: Miami Beach
State: Florida (FL)
County: Miami-Dade
Postmark: 1942 Mar-12
PM City: Miami
PM State: Fla.
Philatelic Notes: illegible slogan cancel
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)
Additional Details:
4001 Prairie Avenue

Purchase Scan Send Print