Two Family Photos

Two Family Photos Corpus Christi Texas
Original:
Sold

Stock #: 527615
Type: Postcard
Era: Real Photo
City: Corpus Christi
State: Texas (TX)
Postmark: 1914 Jan-26
PM City: Corpus Christi
PM State: TX
Stamp: 1c
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Purchase Scan Send Print