Categories

The Prado, Balboa Park

The Prado, Balboa Park San Diego California
Original:
Sold

Stock #: 254869
Type: Postcard
Era: White Border
City: San Diego
State: California (CA)
County: San Diego
Publisher: The M. Kashower Co
Postmark: 1931 Dec-8
PM City: San Diego
PM State: CA
Stamp: 1c
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Purchase Scan Send Print
cart: 0