Categories

Pheasants, Oregon's famous game birds

Pheasants, Oregon's famous game birds
Original:
Sold

Stock #: 199500
Type: Postcard
Era: White Border
State: Oregon (OR)
Publisher: Lipschuetz & Katz
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Purchase Scan Send Print